Titing gasili sinimot ni Michelle pinagtiyagaan na kahit maliit kesa sa wala