Sinipsip ng sinipsip tapos ng may tumalsik sa muka, nagalit