Sinampay Balikat Ang Matagal Na Niyang Pinagnanasaan Na Dalaga