Sa tabi lang ng pinto ni kapitbahay okay na ang dalawa