Piyesta si Mang Kardo sa paninilip sa boarder na nagbibihis