Pasarap si sir sa natipuhang estudyante kapalit ng mataas na grades