Kaklase, nilamutak sa sulok ng kanilang room

2326466" -