Kain si Josh sa puke ng kapitbahay dahil wala na makain gawa ng lockdown