Inupakan sa likuran si Marrian ng dating manliligaw