Inalis ang proteksyun para sure na mabuntis na ang gf