Hindi masarapan sa payat na titi kaya kamay na ginamit