Dede muna sa anak ni amo bago pakainin mga baboy at manok