Dalian mo Joel, habang wala pa mga boarding mates mo