Dali, habang nasa eskwela pa mga kasama mo sa boarding house